Připomněli jsme si 100. výročí založení státních lesů

Sněm lesníků ke stému výročí založení státních lesů v České republice se 10. listopadu uskutečnil v Hradci Králové. Hovořilo se o historických etapách státních lesů, lesních zákonech i trvale udržitelném hospodaření. A také o současnosti spojené se zvládnutím kůrovcové kalamity, rozvojem lesního semenářství a současnou rychlou obnovou lesů. „Naší prioritou je návrat k trvale udržitelnému hospodaření podle lesních hospodářských plánů,“ řekl Vladimír Krchov, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Podnik, stejně jako ministerstvo zemědělství, akci České lesnické společnosti podpořil coby správce největší plochy státních lesů v zemi.