Kterak vzala česká lípa Japonce za srdce

České centrum Tokio obdrželo dodávku osiva lípy srdčité ze Semenářského závodu Lesů ČR, s. p., v Týništi nad Orlicí. Realizaci této akce zprostředkovali členové Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

V Českém centru při Velvyslanectví ČR v japonském Tokiu probíhá letos v létě projekt zaměřený na českou poezii. Akce s názvem Robot Poet připomene 100. výročí vzniku slova „robot“ a je uskutečněna také jako součást českého předsednictví v Evropské unii. Úkolem projektu je prostřednictvím českých básní, přeložených do japonštiny, přimět čtenáře k zamyšlení nad humanistickými hodnotami a způsobem života v době postupující digitalizace. Snahou iniciátorů projektu je zmírnit negativní vliv vyspělých technologií na život současného člověka a zároveň zdůraznit důležitost pěstování citu pro umění, kreativitu či vztahu k přírodě ve všech jejích podobách.

„Jako symbolické propojení této myšlenky byl vybrán český národní strom lípa srdčitá. Osivo lípy však vyžaduje dlouhou předosevní přípravu. Teprve poté je možné semínko vložit do půdy a zkusit z něj vypěstovat malý stromek,“ uvedl Martin Baláš z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

V útrobách Robota Poeta, kterého vytvořila japonská umělecká škola, jsou umístěny kapsle obsahující krátkou báseň a také malý sáček s několika semeny lípy včetně návodu, jak o osivo pečovat, aby z něho časem úspěšně vyrostla malá lipka. Robot Poet je od 29. července 2022 umístěn na několika místech v centru Tokia. Kolemjdoucí do něj mohou vhodit minci a otočit kolečkem na jeho hrudi, následně robot vydá kapsli s básní a semeny.

„Chtěli bychom návštěvníkům názorně ukázat, že myšlenky, stejně jako semínka, je potřeba nejprve zasadit a pečovat o ně a že někdy trvá velice dlouho, než úspěšně vyklíčí“, říká ředitelka Českého centra v Tokiu Eva Takamine.

„Jsem rád, že naše osivo díky spolupráci s pražskou lesnickou fakultou bude reprezentovat Českou republiku na druhém konci světa. Japonsko bude asi nejvzdálenější destinace, kam jsme kdy osivo z Týniště posílali“, dodává Miloš Pařízek, ředitel Semenářského závodu.

Předosevní příprava semen lípy, velmi zjednodušeně řečeno, spočívá nejprve v jejich umístění ve vlhkém stavu na nejméně jeden měsíc v pokojové teplotě a následně až na půl roku v chladničce. Pokud se lidé v Tokiu u robota zastaví a získají od něj semena lípy, mohou začít s jejich přípravou podle návodu již během letošního léta. Příští rok na jaře se tedy můžeme těšit na první zprávy o semenáčcích české lípy, které klíčí za okny tokijských domácností a kanceláří.


Další informace dostupné na webu Českého centra Tokio:

https://tokyo.czechcentres.cz/blog/2022/07/na-sibuji-bude-stat-cesky-robot-poet

https://tokyo.czechcentres.cz/program/robot-poet-shibuya