Ukončení sezóny na Schwarzenberském kanále

Desítkám sobotních účastníků ukončení plavební sezóny na Schwarzenberském kanále nevadil hustý déšť ani zima. Na jaře se těšíme na viděnou.

Lesy ČR se podílejí v rámci přeshraničního evropského projektu na obnově kanálu Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva | AT-CZ, aby tuto kulturní památku mezinárodního významu zachovaly.