Když je slunce v tůni aneb Vracíme vodu lesu

Vodohospodáři z Lesů ČR nechali v lesích v Milínově u Nezvěstic na Plzeňsku vyhloubit tůň. Opatření za pár korun má svůj efekt – zadržuje v krajině vodu a slouží jako zdroj vody pro lesní zvěř. U tůně jsou už patrné jejich stopy. I tady VRACÍME VODU LESU.