Opravená zeď u Držkovského potoka

Opěrnou zeď mezi Držkovským potokem a frekventovanou silnicí druhé třídy v obci Držková na Zlínsku zrekonstruovaly Lesy České republiky jako správce vodního toku. V rámci projektu za dvanáct a půl milionu korun se také zpevnily břehy a opravily kamenné stupně v korytě potoka.

Původní zeď z lomového kamene postavenou v roce 1970 postupně poškodily povodně. „Rozpadala se a začala narušovat silnici, což ohrožovalo provoz,“ řekl Karel Vašek, vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy z Lesů ČR.

Stěnu dlouhou 71,5 metrů nechali vodohospodáři vybourat a postavit novou ze železobetonového monolitu obloženou režným kamenným zdivem a na římse lemovanou zábradlím. „Je důkladně odvodněná kvůli průsakům pravostranného přítoku na protilehlé straně silnice,“ pokračoval Vašek. Největší komplikace způsobila nezbytná čtrnáctidenní celková uzavírka komunikace. „Mnoho řidičů zákaz vjezdu ignorovalo, takže vše na místě řešila policie,“ dodal Vašek. I přesto se podařilo protipovodňové opatření dokončit v plánovaném termínu.

Více...