Zákaz vstupu ke zřícenině hradu Kyšperk

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví rozhodla dnes Rada města Krupka, s okamžitou platností, o zákazu vstupu ke zřícenině hradu Kyšperk v okrese Teplice. Na místě se odlamují kamenné hranoly obložení věže a hrozí jejich pád. Aby bylo zamezeno vstupu osob do daného veřejného prostranství, byl prostor opáskován a označen informačními cedulemi se zákazem vstupu v českém i německém jazyce. Zákaz vstupu do vyznačených prostor platí až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Hrad Kyšperk se nachází nad městem Krupka a je obklopen lesním komplexem, kde hospodaří Lesy České republiky.

Zřícenina hradu Kyšperk (Zřícenina) • Mapy.cz